Generalforsamling i Fjerritslev Badmintonklub

Hermed indkaldes der til Generalforsamling, søndag d. 9. februar 2020 kl 15.00 i mødelokalet “På scenen” i Han Herred Hallen, Idrætscenter Jammerbugt. Klubben byder på kaffe/te og saft, samt kage og frugt.

Dagsorden ifølge vedtægterne;

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen;
  • Vibeke Rasmussen modtager ikke genvalg
  • Henrik Kjeldgaard modtager genvalg
 6. Valg af revisor; Erling Nielsen modtager genvalg
 7. Evt.

Alle er velkomne, og tilmelding skal ske til Formanden Sine Frandsen på mob. 28918111 – senest d. 5. februar 2020