Bestyrelsen

Sine Frandsen
Formand
28918111 / sine@fjbk.dk
Henrik Kjeldgaard
Næstformand
42830353 / henrik@fjbk.dk
Vibeke Rasmussen
Sekretær
60450800 / marketing@fjbk.dk
Jennifer Nelson Rødbro
bestyrelsesmedlem
29440670

 

 

 

 

Benedicte Dormann
Bestyrelsesmedlem
40550685
Peter Christensen
Kasserer
30763082 / peter@fjbk.dk
(udenfor bestyrelsen)