Bestyrelsen

Sine Frandsen
Formand
28918111 – sine@fjbk.dk
Henrik Kjeldgaard
Næstformand
42830353
Vibeke Rasmussen
Sekretær
60450800
Jennifer Nelson Rødbro
bestyrelsesmedlem
29440670

 

Benedikte Dormann
Bestyrelsemedlem
40550685
Peter Christensen
Kasserer
30763082 – peter@fjbk.dk
(udenfor bestyrelsen)