Baneoversigt

MANDAG KL. 20:00 – 21:00

BANE 1 – SINGLEBANE MATHIAS F BILGRAM
JEPPE KIRK
BANE 2 – DOUBLEBANE LEDIG
BANE 3 – DOUBLEBANE JACOB RANUM, CLAUS ARBERG,
DION KONNERUP, PEDER V. JENSEN
BANE 4 – DOUBLEBANE SØREN RØDBRO, KLAUS D JENSEN
JAN CHORTSEN, THORKILD VERWOHLT
BANE 5 – SINGLEBANE LEDIG

 

TIRSDAG KL. 20:30 – 21:30

BANE 1 – SINGLEBANE LEDIG
BANE 2 – DOUBLEBANE LEDIG
BANE 3 – DOUBLEBANE LEDIG
BANE 4 – DOUBLEBANE LEDIG
BANE 5 – SINGLEBANE LEDIG

 

ONSDAG KL. 18:15 – 19:15

BANE 1 – SINGLEBANE RIKKE NEUVECELLE
STEPHANE NEUVECELL
BANE 2 – DOUBLEBANE JØRGEN AGGERHOLM, HENNING LARSEN,
JØRGEN HASAGER, KURT BISLEV
BANE 3 – DOUBLEBANE BRIAN OLSEN, MARIA HØEGH
TOBIAS OLSEN, SIMON HØEGH
BANE 4 – DOUBLEBANE JACOB RANUM, ERIK HOLMER JENSEN,
ARNE LARSEN, LARS HEIRING
BANE 5 – SINGLEBANE JAN IVERSEN,
MORTEN BLICHER

 

ONSDAG KL. 19:15 – 20:15

BANE 1 – SINGLEBANE RENÉ VINTHER,
RASMUS FRANK
BANE 2 – DOUBLEBANE SØREN MORTENSEN,
LARS LYEBALK
BANE 3 – DOUBLEBANE NIELS KRAGHEDE
ERLING NIELSEN
BANE 4 – DOUBLEBANE ANDERS HENRIKSEN, DORTHE SØGAARD,
HELENE ANDERSEN, EJVIND ANDERSEN
BANE 5 – SINGLEBANE HANNE MØRCH
LARS MØRCH