Kontingent ungdom

OBS !! Trænerne udleverer et stykke papir i uge 37 hvorpå der står hvilket hold der skal betales kontingent til.