Generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Fjerritslev Badmintonklub.

Søndag d. 13. februar 2022 kl. 14.00 i mødelokalet ”På scenen” i Han Herred Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen.
  • Sine Kragh modtager genvalg
  • Henrik Kjeldgaard modtager ikke genvalg.
  • Brian Andersen modtager ikke genvalg.
  • Valg af kasserer: Peter Christensen modtager ikke genvalg.
 6. Valg af revisor, Erling Nielsen modtager genvalg.
 7. Eventuelt.

Klubben byder på kaffe, te og saft.

Vi håber på et stort fremmøde fra alle klubbens medlemmer, da vi fremlægger en kommende omstrukturering af klubben, hvor der er brug for flere frivillige hænder til at løfte klubbens opgaver.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vi vil gerne have tilmelding senest fredag den 11.02.2022.

Tilmelding til Sine på sms 28 91 81 11 eller mail sine@fjbk.dk

.