Kontingent ungdom

OBS !! Trænerne udleverer et stykke papir i uge 38 hvorpå der står hvilket hold der skal betales kontingent til.